Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Baner ALTUM

Towarzystwo ALTUM

Programy Społeczno-Gospodarcze

Zespół ALTUM ma doświadczenie i kwalifikacje do pracy szkoleniowej,
przy wdrażaniu projektów pilotażowych, a także do pracy z bezrobotnymi,
współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego – urzędami gmin
i powiatów, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi,
szkoleniowymi …

Kontakt


Towarzystwo ALTUM
Programy Społeczno-Gospodarcze
ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów
tel. 17 852 27 60; e-mail: altum@altum.pl