Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

UWAGA: „W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej” – zmiana tematyki lutowego szkolenia w powiecie dębickim!

Uprzejmie informujemy o zmianie tematyki szkolenia planowanego w dniach 17-18 luty 2011 r. w powiecie dębickim. W ww. terminie odbędzie się szkolenie nt. „Od pomysłu na projekt finansowany z EFS do jego realizacji. Zarządzanie zespołem projektowym”, a nie jak uprzednio planowano „Rozliczanie i księgowość w projektach finansowanych z EFS”.