Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Zielone światło dla przedsiębiorstw z woj. podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego

Jeden z priorytetów strategii Europa 2020 „Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej” skłania do analizy połączenia oszczędności z dbałością o środowisko tj. budowania wizerunku tzw. „zielonej firmy”.

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze  z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług szkoleniowych i doradczych realizowanych w ramach projektu „Zielone światło dla przedsiębiorstw z woj. podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego”

W ramach udziału w projekcie przedsiębiorca otrzymuje:

Korzyści wynikające z udziału w projekcie:

Usługa jest zorganizowana i sfinansowana w ramach projektu, dlatego dzięki udziałowi

w projekcie przedsiębiorca oszczędza czas i pieniądze, które musiałyby być wykorzystane na pozyskanie takiej usługi z rynku. Dzięki skorzystaniu z profesjonalnego doradztwa w tym zakresie przedsiębiorca ma możliwość poprawy wizerunku firmy, wdrożenia nowych technologii i unowocześnienia prowadzonej działalności.

Udzielone wsparcie w postaci usług szkoleniowych i doradczych jest finansowane w ramach projektu w 100%, a tym samym udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik projektu „Zielone światło dla przedsiębiorstw z woj. podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego”  Justyna Placha-Adamska pod numerem telefonu 17 852 27 60 w.37, jadamska@altum.pl