Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Młodzi nastawieni na sukces

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi nastawieni na sukces”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się  z warunkami udziału w projekcie.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, w wieku 15 – 29 lat, które spełniają łącznie następujące warunki:

Więcej informacji na stronie projektowej: mlodzinastawieninasukces.altum.pl