Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Szkolenie: Cele horyzontalne PO KL w kontekście przygotowania projektu. Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z EFS (Rzeszów, 15.09.2011r) – OSTATNIE TEGO TYPU SZKOLENIE

Wykładowca:
Anna Stec

Opis:

Zapraszamy Państwa do udziału w tym szkoleniu ze względu na obecnie trwające i przyszłe konkursy ogłoszone przez WUP w Rzeszowie, w których należy zachować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, jak i konieczność posiadania wiedzy na temat tej zasady przez członków zespołu projektowego.

Jest to OSTATNIE SZKOLENIE o tej tematyce w 2011r., w naszym Ośrodku

Zakres szkolenia:

karta oceny merytorycznej – prezentacja elementów, w których występuje wymóg stosowania zasady równości płci – w związku z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2011 roku; analiza 4 kroków.

Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, publikacje nt. zasady równości płci, certyfikat ukończenia szkolenia, poczęstunek

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na końcu tej informacji „Zapisz się na szkolenie” (proszę pamiętać o wpisaniu kodu na samym dole przed wysłaniem zgłoszenia) lub telefonicznie 17 860 25 95 wew. 25 oraz0 785 020 027

 

Miejsce:

Towarzystwo Altum Programy Społeczno – Gospodarcze w Rzeszowie,

ul. Warszawska 5/7, 35 – 205 Rzeszów