Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Informacja o zakończeniu naboru na stanowiska liderów w ramach RO EFS

Uprzejmie informujemy, że Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze realizujące projekt pod nazwą Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Rzeszowie z dniem 13 lutego 2012 r. zakończyło rekrutację osób na stanowiska:

Źródło: Regionalny Ośrodek EFS w Rzeszowie