Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery

Zapraszamy do udziału w bezpłatych szkoleniach:

 • dla Stermotorzystów (65 godzin lekcyjnych)
 • dla Drwali – operatorów pilarki (127 godzin lekcyjnych)
 • dla Operatorów HDS (40 godzin lekcyjnych)

Realizacja projektu

Projekt „Obierz kurs na przyszłość – aktywizacja osób młodych” realizowany w województwie mazowieckim zbliża się ku końcowi.

Czas na aktywizację kobiet

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7 oraz ISS PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 24/61, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na aktywizację Kobiet”, nr Projektu RPPK.07.01.00-18-0222/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa Sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe.

Kobieta pracująca

women

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kobieta pracująca”, nr Projektu RPPK.07.01.00-18-0197/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa Sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Celem głównym Projektu jest:


Zwiększenie możliwości zatrudnienia 90 kobiet zamieszkujących na terenie powiatu rzeszowskiego, strzyżowskiego i brzozowskiego przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do 31.01.2018 r.
Okres realizacji Projektu: od 01.10.2016 do 31.01.2018 r.


Co oferujemy?

 • indywidualny plan działania
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenie zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe)
 • płatny 5 miesięczny staż zawodowy
 • praca po zakończeniu stażu


Do udziału w Projekcie zapraszamy kobiety zamieszkujące powiat rzeszowski, strzyżowski i brzozowski, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • powyżej 29 roku życia
 • chęć powrotu na rynek pracy
 • osoba bezrobotna/ bierna zawodowo


Zapraszamy również kobiety opiekujące się 3 i więcej dzieci do 18 r. życia, długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego, o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych, nieposiadające własnych środków na podniesienie kwalifikacji i niepełnosprawne.


Udział w projekcie „Kobieta pracująca” jest całkowicie BEZPŁATNY.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.

 

 

 

 

 

Rekrutacja do projektu

Druga i zarazem ostatnia tura rekrutacji do projektu "Własny biznes to jest to" trwa od 10.10.2016 r. do 20.11.2016 r.