Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Aktywni od zaraz!

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, iż z dniem 1 listopada 2020 roku rozpoczęło realizację projektu pt. „Aktywni od zaraz!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się  z warunkami udziału w projekcie.

 

  Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące na obszarach -w gminach poniżej progu defaworyzacji w powiecie kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim i  radomskim ( 80 osób), w tym:
  • osoby bezrobotne;
  • bierne zawodowo;
  • osoby niepełnosprawne (3 osoby);
  • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

 

Więcej informacji na stronie projektowej: aktywniodzaraz.altum.pl/

 

Informacja

Towarzystwo ALTUM informuje, że od 2.11 br. biuro pracuje hybrydowo do odwołania. Interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

WŁĄCZ SIĘ! – aktywna integracja w powiecie dębickim i ropczycko – sędziszowskim

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, iż z dniem 1 maja 2020 roku rozpoczęło realizację projektu pt. „WŁĄCZ SIĘ! – aktywna integracja w powiecie dębickim i ropczycko – sędziszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie.

 Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:

z powiatu dębickiego, oraz powiatu ropczycko – sędziszowskiego, które spełniają poniższe kryteria:
• bezrobotne/ bierne zawodowo
• zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Zapraszamy również osoby długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, bez doświadczenia zawodowego, o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawne.

Więcej informacji na stronie projektowej: wlaczsie.altum.pl

Kierunek – kariera zawodowa

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek – kariera zawodowa”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się  z warunkami udziału w projekcie.

 Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, w wieku 15 – 29 lat, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC;
 • aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET;
 • o niskich kwalifikacjach
 • są bierne zawodowo
 • bez pracy

oraz odchodzące z rolnictwa i ich rodzin, ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych

Więcej informacji na stronie projektowej: kierunekkarierazawodowa.altum.pl

Młodzi nastawieni na sukces

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi nastawieni na sukces”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się  z warunkami udziału w projekcie.

 Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, w wieku 15 – 29 lat, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC;
 • aktualnie nieuczestniczych w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET;
 • biernych zawodowo.

Więcej informacji na stronie projektowej: mlodzinastawieninasukces.altum.pl