Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


WŁĄCZ SIĘ! – aktywna integracja w powiecie dębickim i ropczycko – sędziszowskim

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, iż z dniem 1 maja 2020 roku rozpoczęło realizację projektu pt. „WŁĄCZ SIĘ! – aktywna integracja w powiecie dębickim i ropczycko – sędziszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie.

 Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:

z powiatu dębickiego, oraz powiatu ropczycko – sędziszowskiego, które spełniają poniższe kryteria:
• bezrobotne/ bierne zawodowo
• zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Zapraszamy również osoby długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, bez doświadczenia zawodowego, o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawne.

Więcej informacji na stronie projektowej: wlaczsie.altum.pl

Kierunek – kariera zawodowa

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek – kariera zawodowa”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się  z warunkami udziału w projekcie.

 Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, w wieku 15 – 29 lat, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC;
  • aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET;
  • o niskich kwalifikacjach
  • są bierne zawodowo
  • bez pracy

oraz odchodzące z rolnictwa i ich rodzin, ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych

Więcej informacji na stronie projektowej: kierunekkarierazawodowa.altum.pl

Młodzi nastawieni na sukces

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi nastawieni na sukces”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się  z warunkami udziału w projekcie.

 Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, w wieku 15 – 29 lat, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC;
  • aktualnie nieuczestniczych w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET;
  • biernych zawodowo.

Więcej informacji na stronie projektowej: mlodzinastawieninasukces.altum.pl

STOP WYKLUCZENIU aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, iż z dniem 1 maja 2020 roku rozpoczęło realizację projektu pt. „STOP WYKLUCZENIU – aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie.

 Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:

z powiatu strzyżowskiego, rzeszowskiego lub m. Rzeszów, które spełniają poniższe kryteria:
• bezrobotne/ bierne zawodowo
• zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Zapraszamy również osoby długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, bez doświadczenia zawodowego, o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawne.

 

Więcej informacji na stronie projektowej: stopwykluczeniu.altum.pl

 

Wsparcie na starcie – dotacja na własny biznes

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem w projekcie „Wsparcie na starcie – dotacja na własny biznes” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:

1) osoba powyżej 29 roku życia ,

2) osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego: miasto Rzeszów lub powiat rzeszowski lub powiat strzyżowski lub powiat ropczycko-sędziszowski lub powiat dębicki

3) osoba bezrobotna (zarejestrowana lub nie zarejestrowana) lub osoba bierna zawodowo lub pracująca  (uboga pracująca, zatrudniona w ramach umowy krótkoterminowej, zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło);

4) osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG lub jako osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do KRS;

Więcej informacji na stronie projektowej: wsparcienastarcie.altum.pl