Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Kierunek - praca

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kierunek-praca”, nr Projektu RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa Sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe.

Zapraszamy również osoby długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego,o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych, nieposiadające własnych środków na podniesienie kwalifikacji i niepełnosprawne.
Udział w projekcie „Kierunek-praca” jest całkowicie BEZPŁATNY.

 

Więcej informacji na stronie projektowej: www.kierunek-praca.altum.pl

 

loga ue pol pod

 

Bezpłatne szkolenia

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze wraz z Gminą Wierzbica/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzbicy zapraszają do udziału w projekcie „Aktywni zawodowo”.

 Bezpłatne szkolenia unijne dla osób z powiatu szydłowieckiego i radomskiego. Planowanym efektem projektu jest nabycie kompetencji wiedzy nt. zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb przez 50 osób (38K), nabycie kwalifikacji zawodowych przez minimum 23 osób(18K), nabycie umiejętności obsługi komputera przez 36 osób(27K), nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu przez min. 23 osoby(18K), nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami przez min 23 osoby(18K), nabycie umiejętności wykorzystania swojego potencjału przez minimum 23(18K) osoby.

 

Więcej informacji na stronie projektowej: www.aktywnizawodowo.altum.pl

 

 

loga ue pol maz

Potwierdzone kwalifikacje zawodowe – Twoją szansą na lepsze jutro

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego), realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego działanie 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Bezpłatne szkolenia komputerowe

kompetencjecyfroweTowarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompetencje cyfrowe dla Wszystkich”, nr Projektu RPPK.09.03.00-18-0242/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

 

Więcej informacji na stronie projektowej: http://www.kompetencjecyfrowe.altum.pl/

 

 

loga fe podwup ue

 

Staż

W ramach realizowanego projektu pn „Kobieta pracująca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do skorzystania z oferty staży. Szczegółowe informacje w zakładce Dokumenty