Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Angielski bez granic- szkolenia językowe na poziomie A2

Z przyjemnością informujemy, że Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze rozpoczęło realizację kolejnego projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn: „Angielski bez granic- szkolenia językowe na poziomie A2”.
Projekt obejmuje przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego na poziomie A2, zakończonych egzaminem TOEIC Bridge.

Projekt jest skierowany dla osób zatrudnionych oraz bezrobotnych, zamieszkujących jeden z powiatów: radomski, szydłowiecki, przysuski, kozienicki, zwoleński, białobrzeski, lipski, grójecki lub miasto Radom. Zakłada się, że co najmniej 50% osób stanowić będą osoby z wykształceniem co najwyżej średnim.

W ramach projektu oferujemy:

 • bezpłatne szkolenia z zakresu języka angielskiego,
 • przeprowadzenie egzaminów TOICE Bridge,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek na szkoleniach,
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób bezrobotnych zamieszkujących poza miejscem odbywania szkolenia

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom

Tel: 603-634-099, tel/fax: 48/363 91 52

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej znajdziecie Państwo do pobrania dokumenty rekrutacyjne do projektu:

 

Szansa dla Kobiet

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie:

„Szansa dla Kobiet – integracja społeczno-zawodowa kobiet z powiatu rzeszowskiego i m. Rzeszów”

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Jeżeli chcesz:

 • podnieść kwalifikacje zawodowe
 • zwiększyć swoją motywację do pracy
 • nauczyć się autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku

weź udział w profesjonalnych kursach i zdobądź doświadczenie podczas stażu

Kto może wziąć udział?

Projekt skierowany jest do 12 niezatrudnionych kobiet, w wieku od 18 do 30 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia lub bezrobocia związanego z utrudnionym powrotem na rynek pracy po urodzeniu dziecka, zamieszkujących miasto Rzeszów lub powiat rzeszowski

Oferujemy:

I Moduł kompetencji społecznych:

 • Moduł autoprezentacji i savoir vivre – 3 dni po 8 godz.

Dowiesz się jak dobrze wywrzeć wrażenie, jak skutecznie prowadzić rozmowę, utworzyć prezentację i korespondencję zawodową

II Kursy zawodowe (1 do wyboru):

 • Pomoc księgowej –20 dni po 8 godz.

Poznasz: zasady prowadzenia rozliczeń w formach uproszczonych (ryczałt, KPiR), podstawy rachunkowości, rozrachunki i roszczenia, zasady rozliczania wynagrodzeń

 • Fakturzystka z obsługą magazynu – 20 dni po 8 godz.

Nabędziesz umiejętność wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji towarów i materiałów, poznasz podstawy prawne obowiązujące w gospodarce magazynowej, rodzaje dokumentów księgowych i sposób ich wystawiania. Poznasz obsługę programu do fakturowania i ewidencji magazynowej.

 

W ramach każdego kursu zawarte będą dodatkowe zajęcia:

 • Obsługa komputera z Internetem – 40 godz.

Uczestniczki projektu otrzymają także:

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i kursy
 • stypendium szkoleniowe,
 • wyżywienie podczas szkoleń i kursów,
 • pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

III Staż:

Wszystkie Uczestniczki projektu zostaną skierowane na 6-mies. płatne staże w ramach wybranej tematyki kursu zawodowego.

Wszystkie szkolenia prowadzą profesjonalni trenerzy z doświadczeniem w branży

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane będą w okresie od 12.11.2014 do 21.11.2014 r. poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.altum.pl oraz w siedzibie Towarzystwa ALTUM i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Projektu (pon-pt od 9 do 15)

Więcej informacji w Biurze Projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów, tel. 17 852 27 60 wew. 39

oraz na stronie www.szansakobiet.polska.pro

Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

w okresie listopad 2014 – wrzesień 2015 będzie realizowało projekt pt.

 

„Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy”

 

 

Projekt skierowany będzie do kobiet i mężczyzn, którzy:

 

 • utracili pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (rozumianym jako dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie),
 • zamieszkują na obszarze powiatów: m. Rzeszów, rzeszowskiego, łańcuckiego, ropczycko- sędziszowskiego lub dębickiego,
 • są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne,
 • chcą zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenie podczas stażu.

 

W ramach projektu będziemy oferować:

 • poradnictwo zawodowe – rozpoznanie indywidualnych predyspozycji zawodowych uczestników
 • poradnictwo psychologiczne – pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
 • kursy zawodowe (200 h) dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczestnika
 • staż zawodowy (6 miesięcy) – zgodny z tematyką kursu zawodowego
 • pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia

 

Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają także:

 

 • stypendium szkoleniowe
 • materiały szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • wyżywienie
 • możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu

 

 

Więcej informacji w Biurze Projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze

ul. Warszawska 5/7

35-205 Rzeszów

tel. 17 852 27 60 w. 33 oraz 603 634 510 lub 605 634 255 (pon-pt od 9.00 do 15.00)

Więcej na stronie www.perspektywy.polska.pro

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja!

 

Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Droga do aktywności - aktywizacja zawodowa bezrobotnych do 30 roku życia

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, w wieku od 18 do 30 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, zamieszkujących na obszarze powiatu rzeszowskiego lub powiatu m. Rzeszów (województwo podkarpackie), osoby, które po zakończeniu szkoły/edukacji nie podjęły zatrudnienia.

Cel projektu:

Celem głównym Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia u osób bezrobotnych, zamieszkałych na obszarze powiatu rzeszowskiego/m. Rzeszów przez objęcie wsparciem w postaci IPD, warsztatów, kursów zawodowych i staży zawodowych.

Aktywne kobiety na rynku pracy

loga EFS UE WUP

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie

„Aktywne kobiety na rynku pracy”

Jeżeli chcesz:

- podnieść kwalifikacje zawodowe

- zwiększyć swoją motywację do pracy

- nauczyć się autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku

weź udział w profesjonalnych kursach i zdobądź doświadczenie podczas stażu.

Kto może wziąć udział w projekcie:

Projekt „Aktywne kobiety na rynku pracy” skierowany jest do 50 niezatrudnionych kobiet, w wieku od 18 do 30 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia lub bezrobocia związanego z utrudnionym powrotem na rynek pracy po urodzeniu dziecka, zamieszkujących miasto Rzeszów lub powiat rzeszowski.