Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Uczę zawodu po mistrzowsku

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie „Uczę zawodu po mistrzowsku” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych – sukces na rynku pracy

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno Gospodarcze rozpoczęło realizację Projektu  „Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych – sukces na rynku pracy” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.3 „Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego” Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Bezpłatne egzaminy mistrzowskie i czeladnicze dla osób chcących potwierdzić swoje kwalifikacje i ugruntować pozycję na rynku pracy. Przed przystąpieniem do egzaminu każda grupa weźmie udział w bezpłatnym spotkaniu informacyjno-organizacyjnym. Zapraszamy do udziału.

Więcej na stronie projektu www.kwalifikacje.polska.pro

Kwalifikacje mistrzowskie - sukces na małopolskim rynku pracy

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno Gospodarcze  zaprasza do udziału w  Projekcie
„Kwalifikacje mistrzowskie - sukces na małopolskim rynku pracy” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.3 „Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego” Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej na stronie projektu www.kwalifikacje-mistrzowskie.polska.pro

Kurs Pomoc Księgowej

W związku z realizacją projektu ,,Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego”, w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, W dniu 5 stycznia 2011 r. planujemy rozpoczęcie kursu zawodowego POMOC KSIĘGOWEJ. Kurs umożliwi osobom długotrwale bezrobotnym zdobycie umiejętności z zakresu rozliczeń publiczno - prawnych, księgowości, księgowości komputerowej oraz programu Płatnik. Zapraszamy do udziału w szkoleniach! Rekrutacja trwa! Gwarantujemy wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, warsztaty integracji zawodowej oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

 

efs

Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego

Towarzystwo ALTUM zaprasza do udziału w projekcie ,,Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego”. Gwarantujemy wsparcie psychologiczne oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. W grudniu zapraszamy do udziału w kursach zawodowych KOSMETYCZKA i PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Planujemy również rozpoczęcie kursu z języka angielskiego i przedsiębiorczości oraz warsztatów z autoprezentacji i savoir-vivre. Rekrutacja w toku!

 

efs