Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Wykwalifikowany pracownik budowlany

Projekt jest skierowany do bezrobotnych  osób dorosłych w wieku od 25-64 lat zamieszkałych na terenie powiatu rzeszowskiego i powiatu Miasta Rzeszów, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych i ich formalnego potwierdzenia.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 sierpnia  2014 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Wykwalifikowany pracownik budowlany” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

Fryzjer lub Kosmetyczka - bezpłatny kurs zawodowy

Projekt  „Na naukę nigdy nie jest za późno!” skierowany jest do bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) kobiet i mężczyzn w wieku między 25 a 64 r., mieszkających w powiecie rzeszowskim lub mieście Rzeszów, posiadających świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej, chcących z własnej inicjatywy kształcić się formalnie.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby długotrwale bezrobotne.

Projekt jest realizowany od 01.01.2014 do 30.06.2014r.

Rekrutacja ma charakter ciągły i prowadzona jest od 13.01.2014 r.

Zapisy w Biurze Projektu – od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1600. Należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz wypełnić i złożyć Formularz rekrutacyjny.

Szkolenia komputerowe dla osób w wieku 50-64 lata

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

zaprasza na szkolenia komputerowe

w ramach projektu

„Kompetencje z zakresu ICT dla osób w wieku 50-64 lat”

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

 

osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pracujące i rolnicy nie posiadający umiejętności obsługi komputera, w wieku 50-64 lata, zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane udziałem w szkoleniach komputerowych.

W ramach projektu oferujemy:

 

 • Bezpłatne 64 godzinne szkolenie komputerowe:

Moduł 1 Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

Moduł 2 Używanie komputera i zarządzanie plikami

Moduł 3 Przetwarzanie tekstów – tworzenie, edycja, formatowanie, przechowywanie i drukowanie

Moduł 4Przeglądanie stron internetowych i komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych

 

 • Egzamin zewnętrzny sprawdzający umiejętności obsługi komputera
 • Uzyskanie honorowanego w całej Europie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence)

 

Szkolenia realizowane będą w grupach 10-osobowych na terenie województwa podkarpackiego w miejscowości najdogodniejszej dla zebranej grupy.

Dodatkowo osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo dostaną zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Szkolenia odbywać się będą w cyklu 16 spotkań po 4 godziny dziennie.

 

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić:

dołączyć kserokopię świadectwa szkolnego (dotyczy osób z wykształceniem max średnim - dodatkowy 1 pkt. przy rekrutacji) i dostarczyć je do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną.

Ponadto należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Rekrutacja trwa od 01.09.2013 r.  do 28.02.2014 r.

Więcej informacji w Biurze Projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze,

ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów,

tel. 17/ 852 27 60 wew. 39 (w godzinach od 8:00 do 14:00)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kobieta na rynku pracy!

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie

Kobieta na rynku pracy!”.

 

Kto może wziąć udział?

Projekt skierowany jest do 60 niezatrudnionych kobiet, w wieku aktywności zawodowej (15-64 l.), zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia i ubóstwa, zamieszkujących powiat M. Rzeszów lub powiat rzeszowski.

W ramach projektu oferujemy:

1 Moduł kompetencji społecznych - lipiec 2013 r.:

 • Motywacja i integracja – 16 godz.
 • Autoprezentacja i savoir vivre – 24 godz.
 • Kurs kreacji wizerunku – 24 godz.

2 Kursy zawodowe (1 do wyboru) - od września do listopada 2013 r.:

 • Pomoc księgowej – 80 godz.
 • Specjalista ds. kadr i płac – 80 godz.
 • Fakturzystka z obsługą magazynu – 80 godz.
 • Sprzedawca z kasą fiskalną – 80 godz.

W ramach każdego kursu zawarte będą dodatkowe zajęcia:

 • Obsługa komputera z internetem – 40 godz.
 • Język angielski lub niemiecki (do wyboru) – 40 godz.

Uczestniczki otrzymają certyfikaty zawodowe, zwrot kosztów za dojazdy na zajęcia, wyżywienie w czasie zajęć, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, w razie potrzeby zapewniamy opiekę na osobami zależnymi.

Szkolenia będą realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku, od czerwca do listopada 2013 r.)

3 Staż - od grudnia 2013 r.:

Uczestniczki projektu zostaną skierowane na 6-miesięczne płatne staże w dziale księgowości, kadrowo-płacowym, w przedsiębiorstwach, w których są stanowiska dla sprzedawców, fakturzystów.

Aby wziąć udział w szkoleniach: należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je wraz z załącznikami (kserokopia dowodu osobistego, zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej) do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną.

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - pobierz
 • Formularz rekrutacyjny - pobierz

Osoby spełniające wymagane kryteria zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne, które odbędą się od 15 maja do 15 czerwca 2013 r.

Projekt jest realizowany od 01 kwietnia 2013 roku do 31 lipca 2014 roku.

Więcej informacji w Biurze Projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze,

ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów,

tel. 17/ 852 27 60 wew. 36 (w godzinach od 8:00 do 16:00)

strona projektu: www.kobietanarynkupracy.polska.pro


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Efektywnym sprzedawcą możesz być i Ty

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie „Efektywnym sprzedawcą możesz być i Ty”

Kto może wziąć udział w projekcie:

właściciele i pracownicy mikroprzedsiębiorstw zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na cały lub część etatu, świadczący usługi handlowe mający jednostkę organizacyjną i prowadzący działalność na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu oferujemy 3 bloki szkoleń:

Blok 1 Warsztaty kompetencji osobistych:

 • Autoprezentacji (2 dni*8 godz.)
 • Zarządzania czasem (2 dni*8 godz.)

Blok 2 Warsztaty efektywnej sprzedaży:

 • Techniki sprzedaży (2 dni*8 godz.),
 • Merchandising (2 dni*8 godz.),
 • Negocjacje handlowe (2 dni*8 godz.)

Blok 3 Techniki handlu w Internecie:

 • Sklepy, galerie i aukcje internetowe (3 dni*8 godz.),
 • Marketing w Internecie (3 dni*8 godz.),
 • Logistyka w handlu internetowym (2 dni*8 godz.)

Każda osoba może wybrać i uczestniczyć w szkoleniach z bloku I i II (zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich szkoleniach) bądź w szkoleniach z samego bloku III.

Szkolenia realizowane będą w zależności od uczestników szkoleń w dni powszednie (poniedziałek – piątek), w godzinach pracy uczestników, jak również poza godzinami pracy.

Pracodawca może oddelegować na szkolenie więcej niż jedną osobę.

Częstotliwość odbywania się poszczególnych warsztatów zostanie dobrana według preferencji uczestników tak, żeby w minimalnym stopniu wpływać na wykonywanie obowiązków w pracy.

Aby wziąć udział w szkoleniach: należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe (do pobrania ze strony projektu www.efektywnysprzedawca.polska.pro lub bezpośrednio w Biurze projektu) i dostarczyć je do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną.

Projekt jest realizowany od 01 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Więcej informacji w Biurze Projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze,

ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów,

tel. 17/ 852 27 60 wew. 39 (w godzinach od 8:00 do 16:00)

oraz na stronach internetowych: www.efektywnysprzedawca.polska.pro oraz www.altum.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.