Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Rozpoczęcie rekrutacji!

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Mistrzowska firma”. Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw mikro, małych, średnich i ich pracowników, którzy zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminów mistrzowskich oraz zdobycie uprawnień na instruktora praktycznej nauki zawodu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie do naszego Biura w Radomiu, ul. Czachowskiego 34, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony mistrzowskafirma.polska.pro w zakładce "Dokumenty" oraz w Biurze Projektu. Zapraszamy.

SZKOLENIA Z TECHNIK HANDLU W INTERNECIE

Zapraszamy na szkolenia  w ramach projektu „Efektywnym sprzedawcą możesz być i Ty” właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na cały lub część etatu, świadczący usługi handlowe mający jednostkę organizacyjną i prowadzący działalność na terenie województwa podkarpackiego.

Oferujemy udział w szkoleniach:

Sklepy, galerie i aukcje internetowe - 3 dni po 8 godz.

Marketing w Internecie - 3 dni po 8 godz

Logistyka w handlu internetowym - 2 dni po 8 godz.

Pracodawca może oddelegować na szkolenie więcej niż jedną osobę.

Planowany termin rozpoczęcia pierwszego szkolenia maj 2013 r.

Aby wziąć udział w szkoleniach: należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe (do pobrania ze strony projektu www.efektywnysprzedawca.polska.pro lub bezpośrednio w Biurze projektu)

i dostarczyć je do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną.

Więcej informacji w Biurze Projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze,

ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów,

tel. 17/ 852 27 60 wew. 39 (w godzinach od 8:00 do 16:00)

oraz na stronach internetowych: www.efektywnysprzedawca.polska.pro oraz www.altum.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podnoszenie i rozwój kwalifikacji pracowników "K&B DEVELOPMENT"

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze od 1.01.2013 do 30.06.2013 realizuje projekt pn. „Podnoszenie i rozwój kwalifikacji pracowników K&B DEVELOPMENT”.

Jest to projekt zamknięty skierowany tylko do pracowników przedsiębiorstwa „K&B DEVELOPMENT” E. Barczak, Ł. Kloc Spółka Jawna.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy i wzmocnienie jej pozycji na rynku lokalnym.

W ramach projektu uczestnicy zostaną przeszkoleni z następujących tematów:

1. Szkolenia z zakresu kompetencji osobistych:

 • Zasady savoir vivre
 • Autoprezentacja
 • Zarządzanie czasem

2. Szkolenie z zakresu technik sprzedaży:

 • Techniki negocjacyjne
 • Rozpatrywanie skarg i zażaleń
 • Sprzedaż sugestywna
 • Psychologia nowoczesnej sprzedaży
 • Sprzedaż i marketing usług SPA
 • Marketing internetowy dla hotelarzy
 • Telemarketing
 • Public relations
 • Profesjonalna rozmowa z klientem w języku angielskim

3. Szkolenie usprawniające działalność kompleksu hotelowego:

 • Budowanie komunikacji pomiędzy salą restauracyjną a kuchnią
 • Windykacja należności
 • Obniżanie kosztów operacyjnych w restauracji
 • Sprzedaż i kontrola kosztów alkoholi
 • Nowe rozwiązania w organizacji szkoleń/konferencji, nowe rozwiązania w organizacji bankietów/imprez integracyjnych
 • Szkolenia barmańskie/kelnerskie

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Biurze Projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze

Ul. Warszawska 5/7

35-205 Rzeszów

Tel. 017 852 27 60 wew. 38

Co ze zmianami w sprawozdawczości budżetowej?

W czerwcu 2012 r . Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z dnia 29 maja 2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Projekt zakładał wejście w życie proponowanych zmian od 1 września 2012 r.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt jest dopiero na wstępnych etapach procesu legislacyjnego.

W ramach uzgodnień międzyresortowych wpłynęło 21 pism z licznymi uwagami, w których niektórzy dysponenci zgłosili min. propozycje przesunięcia terminu wprowadzenia zmian w sprawozdawczości.

Wszystko to opóźnia prace legislacyjne i obecnie są nikłe szanse by rozporządzenie weszło w życie od początku 2013 r.

Czego dotyczą zmiany ?

Oto najistotniejsze z proponowanych zmian:

 1. rezygnacja z obowiązku składania części sprawozdań budżetowych w formie papierowej.  Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-NDS, Rb-PDP i Rb-ST samorządy będą przekazywały wyłącznie w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. W zakresie budżetu państwa - rezygnacja z obowiązku sporządzania w formie dokumentu papierowego sprawozdań Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-33, Rb-50 i łącznych Rb-34PL;
 2. zwiększenie częstotliwości przekazywania sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego do Ministerstwa Finansów bez zmiany częstotliwości ich sporządzania;
 3. doprecyzowano sprawozdanie Rb-30S w zakresie amortyzacji oraz sprawozdanie Rb-ST w zakresie stanu środków na rachunkach wydatków niewygasających.
 4. zmiany w zakresie przekazywania korekt sprawozdań.
 5. zdefiniowano "termin przekazania sprawozdania" jako termin wpływu sprawozdania do odbiorcy. Wskazany termin przekazania sprawozdań jest terminem dostarczenia sprawozdań do jednostek, będących odbiorcami tych sprawozdań, a nie jak wynikało z niektórych interpretacji, terminem złożenia sprawozdań w polskiej placówce pocztowej;
 6. zmieniono zapisy dotyczące definicji wydatków strukturalnych by uwzględnić fakt, że do wydatków strukturalnych można zaliczyć tylko wydatki stanowiące wkład publiczny krajowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, jak i wydatki poniesione na realizację projektów finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych, ale mieszczących się w obszarach interwencji tych funduszy.
 7. wiele innych zmian o charakter porządkującym  i uszczegóławiającym w formularzach i instrukcjach sporządzania sprawozdań.

 

Opracowanie: Zbigniew Zagaja audytor wewnętrzny

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 17 grudnia 2012 r.

Co to jest partnerstwo lokalne

Tymoteusz Cichoń

Co to jest partnerstwo

Partnerstwo lokalne polega na aktywizowaniu całych społeczności i zachęcaniu ich do współpracy przy definiowaniu lokalnych problemów i rozwiązywaniu ich na poziomie osiedla, gminy, miasta czy powiatu. Świadomość, że oddolne inicjatywy można zrealizować, a lepsze
efekty osiąga się poprzez współpracę a nie spory, motywuje do wytężonej pracy i podejmowania nowych zadań.