Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Wyniki rekrutacji

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU „AKTYWNE KOBIETY NA RYNKU PRACY”

Kandydatki zakwalifikowane jak i niezakwalifikowane do projektu zostaną w najbliższych dniach poinformowane o tym fakcie telefonicznie.

 

W planowanym terminie tj.: 13.01.2014-20.02.2014 wpłynęło 100 formularzy rekrutacyjnych, które zostały ocenione formalnie:

 • 88 formularzy rekrutacyjnych zostało przekazane do oceny komisji,
 • 6 formularzy rekrutacyjnych nie zostało przekazanych do oceny ze względu na wcześniejszą rezygnację kandydatki na uczestniczkę projektu
 • 5 formularzy rekrutacyjnych nie zostało przekazanych do oceny ze względu na braki formalne

Ogłoszenie naboru do projektu

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze ogłasza nabór uczestników do udziału w projekcie pt. „Kierunek na przedsiębiorczość” (72 miejsca), w ramach którego osoby w wieku od 18 do 30 lat, zarejestrowane jako bezrobotne w jednym Powiatowych Urzędów Pracy na terenie powiatu rzeszowskiego lub miasta Rzeszów, zamieszkujące powiat rzeszowski lub miasto Rzeszów mogą otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000,00 PLN.

Rozpoczęcie naboru: 17.03.2014r.

Zakończenie naboru: 28.03.2014r.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej http://www.przedsiebiorczosc.polska.pro/index.php/aktulanosci

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie!!!

Wyniki rekrutacji

W ramach projektu "Droga do aktywności - aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30 roku życia" ogłaszamy wyniki rekrutacji. W planowanym terminie tj.: 20.01.2014-31.01.2014 wpłynęło 55 formularzy rekrutacyjnych, które zostały ocenione formalnie:
 • 49 formularzy rekrutacyjnych zostało przekazane do oceny komisji,
 • 4 formularze rekrutacyjne nie zostały przekazane do oceny ze względu na wcześniejszą rezygnację kandydata na Uczestnika Projektu
 • 2 formularze rekrutacyjne nie zostały przekazane do oceny ze względu na braki formalne

W dniu 13.02.2014 Komisja Rekrutacyjna powołana w Rzeszowie dokonała na podstawie:

 1. Regulaminu uczestnictwa w Projekcie
 2. Regulaminu rekrutacji.
 3. Karty oceny formalnej
 4. Karta oceny rozmowy wstępnej kandydata na Uczestnika Projektu z doradcą zawodowym
 5. Karty Oceny Komisji Rekrutacyjnej

Lista osób zakwalifikowanych do projektu opublikowana jest na stronie www projektu: www.aktywizacja.polska.pro

Bezpłatne kursy zawodowe

Szanowni Państwo,

Miło nam przypomnieć, iż wciąż trwa rekrutacja na bezpłatne kursy zawodowe kończące się egzaminem czeladniczym:

 • Monter zabudowań i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • Monter instalacji sanitarnych,
 • Technolog robót wykończeniowych

Kurs zawodowy jak i egzamin są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno Panów jak i Panie.

Serdecznie zapraszamy a w razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze ul. Warszawska 5/7 lub pod nr telefonu 17 852 27 60 lub 605 634 255.

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza osoby w wieku do 30 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy zamieszkujące powiat rzeszowski lub m. Rzeszów do udziału w projekcie „Kierunek na przedsiębiorczość”.

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNIE:

 • Szkolenia oraz doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację inwestycyjną w wysokości 40 000,00 PLN;
 • Możliwość ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy w wysokości 1 600,00 PLN/m-c przez okres pierwszych 6 miesięcy;
 • Doradztwo specjalistyczne dla firmy;

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej: www.przedsiebiorczosc.polska.pro

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN!

 

efs ue wup rzeszow