Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Historia


Towarzystwo ALTUM powstało na fali przemian, jakie objęły nasze społeczeństwo na przełomie lat 80 i 90-tych. 5 lutego 1994 r. zostało zarejestrowane stowarzyszenie, które ze względu na zakres działalności przyjęło nazwę Towarzystwo Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ALTUM. Zadaniem ALTUM była początkowo praca łącząca bezpośrednią pomoc udzielana dzieciom i młodzieży przy  współpracy różnych instytucji mających wpływ na wychowanie. W roku 2001 w związku ze znacznym rozszerzeniem misji organizacji i celów statutowych stowarzyszenie przyjęło nową nazwę - Towarzystwo ALTUM. W grudniu 2005 roku Towarzystwo ALTUM zmieniło nazwę na obowiązującą do dzis - Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze, zaznaczając tym samym główny obszar swojej działalności.


Informacje o organizacji

Działalność


Towarzystwo ALTUM to organizacja założona przez zespół osób wywodzących się z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Formuła pracy psychologicznej w szybko zmieniającej się rzeczywistości (zmiana systemu społeczno-politycznego i ekonomicznego), olbrzymich zmian społecznych, pojawienia się bezrobocia, szybkiego wzrostu patologii społecznych, przewartościowania wielu dziedzin życia społecznego, ubożenia dużych grup społecznych okazała się niewystarczająca. Aby dostosować działalność do rzeczywistych potrzeb społecznych powołano Towarzystwo ALTUM, którego formy i metody działań są znacznie szersze ? ALTUM może reagować na każdą zmianę społeczną i dostosowywać do niej swoje działania: od dożywiania dzieci pochodzących z marginesu społecznego (programy oparte na współpracy sponsorów prywatnych w środowisku lokalnym), poprzez programy działań typowo psychologicznych i psychoterapeutycznych, aż po programy aktywizujące środowisko lokalne (współpraca obywateli z samorządem lokalnym, szkolenia i warsztaty) i edukacyjne (edukacja demokratyczna, edukacja bezrobotnej młodzieży).Zaplecze merytoryczne


Zespół ALTUM ma doświadczenie i kwalifikacje do pracy szkoleniowej, przy wdrażaniu projektów pilotażowych, a także do pracy z bezrobotnymi; współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego - urzędami gmin i powiatów, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, szkoleniowymi w zakresie realizacji programów finansowanych ze środków Programu PHARE, rządowych, samorządowych, zagranicznych, w tym amerykańskich (USAID). Zespół współpracuje też z organizacjami działającymi w regionie i w kraju. Zespół realizuje wspólne projekty od 1991 r. Najpierw w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), a od 1994 w ramach Towarzystwa ALTUM. Zespół, w skład którego wchodzą osoby pochodzące z różnych instytucji i współpracujące z sobą od 9 lat, ma duże doświadczenie zawodowe.