Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Punkt Konsultacyjny dla NGO:

 

Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
Towarzystwo ALTUM, ul. Warszawska 5/7, Rzeszów.
Rezerwacja spotkań pod numerem telefonu: 17 852 27 60, 693 425 801

 

Towarzystwo ALTUM w ramach wsparcia organizacji społeczeństwa obywatelskiego oferuje szeroki wachlarz usług szkoleniowo - doradczych dla organizacji pozarządowych jak i przedstawicieli grup nieformalnych. Tematyka oferowanych działań obejmuje:

 

 1.  Zrównoważony rozwój organizacji
  • Diagnoza organizacji, aby zrozumieć jej mocne i słabe strony.
  • Budowanie potencjału organizacyjnego, takiego jak zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami i komunikacją.
  • Plan rozwoju organizacji w kolejnych okresach z uwzględnieniem dbałości o stabilność i zdolność do adaptacji organizacji.
 2.  Wsparcie kapitałów żelaznych
  • Identyfikacja kluczowych zasobów organizacji, takie jak kadra, wiedza i relacje
  • Podejmowanie działań skoncentrowanych na rozwój tych zasobów, np. poprzez szkolenia, mentorstwo i networking
  • Ciągłe monitorowanie, utrzymywanie i rozwój tego kapitału<
 3.  Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich
  • Budowanie partnerstw z lokalnymi organizacjami, które mogą pomóc w promocji i działaniach obywatelskich
  • Wykorzystanie synergii do zwiększenia oddziaływań poszczególnych organizacji na lokalne środowisko a tym samym zwiększać efektywność działań na rzecz społeczeństwa
  • Kontynuacja współpracy i wymiana doświadczeń
 4.  Wsparcie doraźne finansowe – skąd organizacja może pozyskać środki na działanie
  • Małe dotacje dla grup nieformalnych oraz młodych ngo. Gdzie szukać dofinansowania jak przygotowywać wnioski na dotacje, jak zarządzać i rozliczać projekty
  • Monitorowanie wyników tych działań oraz uzupełnianie wiedzy na bieżąco
  • Dostosowywanie wsparcie do bieżących potrzeb organizacji
 5.  Pomoc techniczna
  • Wsparcie doradcze organizacji w zakresie technologii, komunikacji i zarządzania projektami
  • Stałe rozwijanie tych umiejętności i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb
  • Utrzymanie kontaktu i wsparcie w razie potrzeby

 

Działania nasze są dostosowane do indywidualnych walorów każdej organizacji czy grupy nieformalnej. W trakcie prowadzonych działań stosujemy regularną ocenę postępów i dostosowywanie strategii co jest kluczowe dla skutecznego wsparcia organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Oferujemy

 1. Kształcenie i szkolenia:
  • Oferujemy programy szkoleniowe i warsztaty dla organizacji pozarządowych oraz liderów grup nieformalnych. Tematy mogą obejmować budowanie organizacji, zarządzanie, fundraising, komunikację, prawo, skuteczne działania obywatelskie itp.
  • Wspieramy rozwój umiejętności zarządzania, aby organizacje były bardziej efektywne w swoich działaniach
 2. Doradztwo i wsparcie techniczne
  • Zapewniamy organizacjom, grupom nieformalnym oraz liderom społecznym dostęp do ekspertów, którzy mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów i wyzwań
  • Świadczymy pomoc w opracowywaniu strategii, planów działania i monitorowaniu wyników
 3. Finansowanie i granty:
  • Oferujemy szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację działań statutowych
  • Oferujemy wsparcie w pisaniu wniosków grantowych i zarządzaniu finansami
 4. Promocja i komunikacja
  • Pomagamy organizacjom w budowaniu ich wizerunku i zwiększaniu widoczności
  • Wspieramy działania komunikacyjne, takie jak kampanie społeczne i media społecznościowe
 5. Networking i współpraca
  • Organizujemy spotkania, konferencje i wydarzenia, które umożliwią organizacjom nawiązywanie relacji i wymianę doświadczeń
  • Wspieramy partnerstwa między organizacjami pozarządowymi
 6. Badania i analizy
  • Przeprowadzamy badania na temat potrzeb i wyzwań organizacji pozarządowych
  • Dzielimy się wynikami badań i analiz, aby organizacje mogły podejmować bardziej świadome decyzje
 7. Lobbing i działania obywatelskie:
  • Wspieramy organizacje w ich działaniach na rzecz zmiany polityki i wpływania na decydentów.
  • Pomagamy w organizowaniu kampanii obywatelskich i akcji społecznych.

Nasza oferta jest elastyczna i dostosowana do różnych potrzeb organizacji pozarządowych. Regularnie oceniamy efekty naszych działań i dostosowujemy swoją ofertę, aby była jak najbardziej efektywna