Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Kobieta pracująca

women

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kobieta pracująca”, nr Projektu RPPK.07.01.00-18-0197/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa Sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Celem głównym Projektu jest:


Zwiększenie możliwości zatrudnienia 90 kobiet zamieszkujących na terenie powiatu rzeszowskiego, strzyżowskiego i brzozowskiego przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do 31.01.2018 r.
Okres realizacji Projektu: od 01.10.2016 do 31.01.2018 r.


Co oferujemy?

  • indywidualny plan działania
  • grupowe poradnictwo zawodowe
  • indywidualne doradztwo zawodowe
  • pośrednictwo pracy
  • szkolenie zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe)
  • płatny 5 miesięczny staż zawodowy
  • praca po zakończeniu stażu


Do udziału w Projekcie zapraszamy kobiety zamieszkujące powiat rzeszowski, strzyżowski i brzozowski, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

  • powyżej 29 roku życia
  • chęć powrotu na rynek pracy
  • osoba bezrobotna/ bierna zawodowo


Zapraszamy również kobiety opiekujące się 3 i więcej dzieci do 18 r. życia, długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego, o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych, nieposiadające własnych środków na podniesienie kwalifikacji i niepełnosprawne.


Udział w projekcie „Kobieta pracująca” jest całkowicie BEZPŁATNY.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.