Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Realizujemy je na kilku poziomach starając się by objęły jak najszersza grupę potencjalnych odbiorców oraz konstruując je tak by każda grupa wiekowa znalazła atrakcyjną dla siebie ofertę adekwatną do aktualnego poziomu rozwoju.

Działania opiekuńczo - wychowawcze


Jest to zadanie realizowane przez nasze świetlice środowiskowe. Każda z pracowni powołał do życia jedną taką placówkę gdzie dzieci mogą spędzać swój wolny czas, gdzie mogą realizować własne pomysły oraz gdzie mogą uzyskać pomoc w nauce. Bliska współpraca z Pracowniami Profilaktyki daje możliwość uczestnictwa kadry fachowej psychologów i pedagogów, mogących na zapotrzebowanie pracowników świetlicy poprowadzić interwencję w grupie jak i podjąć działania terapeutyczne z dzieckiem i rodzicami.


W pracy z dziećmi uczęszczającymi na świetlicę biorą udział wolontariusze w tym ni małe znaczenie mają wolontariusz - liderzy młodzieżowi. Jest to młodzież, która bierze udział w licznych programach altumowskich i ma pragnienie niesienia pomocy dzieciom i swoim rówieśnikom.

Szkolenia


To działanie kierujemy głównie do młodzieży i dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą chcących zwiększyć swoje umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą. Tematyka szkoleń obejmuje takie zakresy jak:

 

  • umiejętności społeczne - komunikacja interpersonalna,
  • negocjacje,
  • treningi psychologiczne - interpersonalny, zadaniowe.


Szkolenia też obejmują konkretne umiejętności na przykład z zakresu rozumienia procesu grupowego, prowadzenia pracy metodą warsztatu, czy pisanie i realizacja scenariuszy profilaktycznych.

Liderzy młodzieżowi


Ważnym zadaniem, które realizujemy w pracy z młodzieżą, jest przygotowanie nowych kadr - wolontariuszy młodzieżowych wspierających nasze własne działania. Nie jest niczym nowym, że młodzi ludzie są bardziej wiarygodni dla swoich rówieśników niż osoby dorosłe. Wykorzystujemy ten fakt przygotowując młodzież chętną do działania na rze4cz innych by miała jak najlepsze umiejętności i możliwości dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców. Liderzy młodzieżowi przygotowują pod okiem trenerów własne programy profilaktyki, które następnie realizują w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Oprócz tego pracują w świetlicach altumowskich. Ale również prowadzą działania mające na celu aktywizację środowisk młodzieżowych poprze prowadzenie punktów poradnictwa młodzieżowego oraz poprzez bezpośredni werbunek. Liderzy pomagają młodzieży mającej jakieś pomysły na ich doprecyzowanie i zrealizowanie.


Wolontariusze


Znaczącą rolę w naszych działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień odgrywają wolontariusze. Wspierają oni naszą pracę z dziećmi i młodzieżą prowadząc zajęcia warsztatowe, grupy klubowe, zajęcia tematyczne. Grupa wolontariuszy jest grupą otwartą w skład jej wchodzą przedstawiciele różnych zawodów, ale przede wszystkim nauczycieli, psychologów i pedagogów.


Świetlice
Gro działań głównie realizowanych systematycznie prowadzona jest na terenie świetlic środowiskowych, powołanych do życia przez Pracownie Profilaktyki. W świetlicach prowadzone są zajęcia codzienne dla dzieci i młodzieży.


Pracownie
Pracownie nadzorują działania profilaktyczne, koordynują realizacje całości zadań oraz dbają o zabezpieczenie finansowe. Przygotowują plany i strategie działań w zakresie profilaktyki oraz podejmują kroki na powołaniem do życia sieci współpracy między instytucjonalnej w zakresie tworzenia gminnych i powiatowych programów profilaktycznych.


Profilaktyka przemocy:

  • rodzinnej
  • wobec dzieci
  • rówieśniczej