Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Szanowni Państwo,

W związku z oszczędnościami w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii - OZE. W związku z tym pragniemy przedstawić Państwu możliwość pozyskania środków unijnych oraz zaprosić do współpracy.

 

W ramach programu PROW - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” o środki unijne na OZE mogą starać się gminy, które wykorzystają je na montaż mikroinstalacji OZE, na zarządzanych przez nie budynkach, ale także na domach swoich mieszkańców, którzy zgłoszą chęć udziału w gminnym projekcie

Dla kogo przeznaczone są środki

O środki w ramach w/w działania mogą starać się gminy z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Wielkości dotacji:

Całość puli przeznaczonej na ternie kraju to 22 750 000 euro. Dofinansowanie dla jednej gminy, może wynieść maksymalnie do 200 000 euro przy 90% poziomie dofinansowania.

Etapy realizacji usługi pozyskiwanie środków:

Etap nr I – Identyfikacja potrzeb gminy, doradztwo.

  • analiza planów inwestycyjnych gminy i dobór optymalnych instrumentów przez ekspertów
  • ocena możliwości uzyskania pomocy finansowej z funduszy UE.

Etap nr II - Przygotowanie dokumentacji wymaganej dla projektu:

  • wniosek, aplikacja, załączniki
  • nadzór nad terminami przygotowania niezbędnej dokumentacji,
  • złożenie kompletu dokumentów do Gminy,
  • udzielanie odpowiedzi na pytania stawiane przez Gminę, IW.

Etap nr III - Wsparcie w okresie wdrażania, realizacji i rozliczenia projektu:

  • nadzór nad etapami realizacji projektu, doradztwo;
  • przygotowanie wniosków o rozliczenie dotacji,
  • raport finansowy,
  • nadzór formalny i terminowy dotyczący wymaganych dokumentów.

Termin naboru

Planowany termin naboru wniosków w ramach tego działania to druga połowa kwietnia 2015 r.
Wnioski gmin chętnych do skorzystania z dotacji na mikroinstalacje będą przyjmowane przez samorządy województw, które zajmą się ich oceną i przekażą je do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.